Excursie Bulgarije

Op maandag 24 maart vertrekken Julia Raap ( voorzitster & oprichtster) van Stichting Binx en Gunther Lerooy ( dierenvriend in hart & nieren) voor een werk excursie naar Plovdiv om te helpen en te werken aan het straathondenproject. Dit pro…ject wordt actief door Stichting Binx ondersteund. Vorig jaar is een eerste inzameling gehouden voor een omheining. Nu dient er verder gewerkt te worden met een 2e omheining en zullen er sterilisaties uitgevoerd dienen te worden. Tevens zal er het normale werk, het voeren en verzorgen van de honden, ook niet vergeten worden.
Volgens planning zal de terugreis maandag  31 maart geschieden. Voor de excursie zoeken we mensen met 2 rechterhanden en/of mensen die sterilisatie mogen en kunnen uitvoeren. Binx zal alles zoveel mogelijk begeleiden maar deelnemers dienen wel zelf zorg te dragen voor de eigen kosten van deze excursie.
Heeft u interesse neem dan met ons contact op via info@binx.eu