Happy new year

web
Jaaroverzicht Stichting Binx
Stichting Binx heeft in 2014 een bewogen jaar gekend met hoogte en dieptepunten. Middels dit bericht willen we kort nog het jaar 2014 de revue laten passeren.
We hebben dit jaar verder kunnen werken met Tsvetelina Vrancheva en haar asiel in Plovdiv. Het asiel is verstevigd middels een overdekking van de verblijven en de verzorgingsruimte. De verblijven zijn uitgerust met vlonders zodat de honden niet meer viel en smerig worden. Ook zijn er nieuwe hondenhuisjes bijgekomen zodat nu elke hond zijn eigen huisje heeft. Niet onvermeld mag hierin de steun van Jeanette en haar man Sander blijven die hierin actief mee hebben geholpen.
Tsvetelina is met haar man Drago in december in Nederland geweest waar de nodige contacten zijn aangehaald. Julia heeft in maart het asiel van Tsvetelina bezocht en hierbij actief de handjes uit de mouw gestoken. Richard is in november geweest en heeft meegeholpen aan de overdekking en de vlonders.
Dit jaar hebben we 22 honden een nieuw leven kunnen geven in Nederland & België. Onze dank hiervoor voor de adoptanten en opvanggezinnen die ons hierin gesteund hebben. Alle honden hebben ons hart veroverd maar vooral willen we Brando & Ollie benoemen die nu in het zonnige zuiden van Frankrijk hun nieuwe leven gevonden hebben.
Dieptepunt dit jaar was het heengaan van Karina in april. Zij is ontsnapt bij het opvanggezin en heeft dit niet overleefd. Ons hart is hierbij gebroken en nog steeds denken we iedere dag aan haar.
In 2015 gaan we door op de ingeslagen weg in 2014 en willen een vrije uitloopterrein creëren in het asiel van Tsvetelina. De reis is al geboekt in maart 2015 door Richard om dit te regelen!
Dank ten slotte aan alle donateurs en andere belangstellenden die ons en de Bulgaarse hondjes een warm hart toedragen. Zonder jullie steun was dit niet mogelijk geweest in 2014

Wij wensen jullie een goed uiteinde en een gezond 2015.
Namens Stichting Binx
Richard & Julia